Tầm quan trọng của việc xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp

Việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp trong nền kinh tế  đang ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là việc làm mang tính cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới, khi lực lượng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh về số lượng và mở rộng về quy mô.
Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn Việt:
Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp về xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp.Bạn cần đến dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp đại học tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… hãy nhớ đến LUẬN VĂN VIỆT nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.
Đặc biệt trong điều kiện Nhà nước chủ trương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, số lượng công ty đại chúng gia tăng nhanh chóng, thì hoạt động xếp hạng tín nhiệm càng trở nên cần thiết để cung cấp cho các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách cái nhìn xác thực về doanh nghiệp, từ đó có những động thái quản lý hoặc đầu tư thích hợp.
Nền kinh tế càng hội nhập sâu với kinh tế thế giới, càng yêu cầu phải tăng cường sự minh bạch, công khai thông tin và đánh giá xếp hạng mức độ tín nhiệm đối với các doanh nghiệp để từ đó đánh giá đúng về nền kinh tế. Hiện nay, hoạt động đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở nước ta được Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) thực hiện từ năm 2009, đã công bố Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm lần thứ 2.

Hoạt động đánh giá xếp hạng tín nhiệm

Hoạt động đánh giá xếp hạng tín nhiệm


>> Xem thêm dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ thuê
Báo cáo chỉ số tín nhiệm năm nay phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, vẽ nên bức tranh toàn cảnh bao quát về thực trạng nền kinh tế đất nước trong năm 2010, đồng thời xếp hạng tín nhiệm gần 600 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, xếp hạng 100 doanh nghiệp lớn về chỉ số tiến bộ công nghệ và chỉ số tài chính, xếp hạng 20 ngân hàng lớn về mức độ tín nhiệm tín dụng. Các mức độ tín nhiệm từ mức C, C+ đến B, BB+, A, AA hoặc AA+, được phân loại và đánh giá theo các phương pháp khoa học đã được quốc tế công nhận.
Tuy nhiên, việc thực hiện thu thập thông tin về doanh nghiệp để trên cơ sở dữ liệu đó phân tích, đánh giá bằng phương pháp khoa học, đưa ra bảng xếp hạng… đang gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên và lớn nhất, là hiện nay quy chế về công bố thông tin minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp chưa được luật hóa, rất nhiều doanh nghiệp áp dụng hai thậm chí ba bản báo cáo tài chính, một để gửi cho cơ quan quản lý nhà nước, một để gửi cơ quan thuế, một cho nội bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Vì vậy cơ quan đánh giá xếp hạng tín nhiệm khó tiếp cận nguồn hồ sơ xác thực, mất nhiều công loại bỏ thông tin nhiễu để tìm thông tin sạch trước khi đưa dữ liệu vào phân tích xếp hạng.
Một thách thức rất lớn của hoạt động đánh gíá tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp là độ tin cậy của thông tin, sự trung thực khách quan của cơ quan đánh giá và phương pháp đánh giá. Trong đó, hai yếu tố quan trọng để cho ra kết quả chính xác chính là thông tin đầu vào phải sạch, và phương pháp đúng. Với trình độ công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc lựa chọn phương pháp đánh giá tiên tiến không khó, cái khó là tìm được thông tin sạch.
Phương pháp đánh giá tiên tiến

Phương pháp đánh giá tiên tiến


Do những khó khăn đó, hiện nay hoạt động xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp mới chỉ thực hiện với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, chưa thực hiện với khối doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, đây mới là đối tượng cần thiết phải xếp hạng tín nhiệm để giúp nhà nước trong hoạch định chính sách và ban hành các quyết định quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này.
Hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin về doanh nghiệp, tức là minh bạch hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua đánh giá xếp hạng và chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động của doanh nghiệp là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta.
Chính vì vậy, hoạt động đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp sẽ góp phần làm minh bạch các quan hệ kinh tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và góp phần hoàn thiện những công cụ quản lý theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một hoạt động rất cần được khuyến khích trong nền kinh tế thị trường mà nước ta đang xây dựng.

> Xem thêm Các dịch vụ khác của Luận Văn Việt: dịch vụ xử lý số liệu SPSSlàm tiểu luận thuê,  làm báo cáo thuê , viết luận văn tiếng anh hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Hotline: 0915 686 999 hoặc Gmail: luanvanviet.group@gmail.com
Việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng làm cơ sở cho việc phân loại và giám sát danh mục tín dụng đều nhằm đạt tới 4 mục đích chủ yếu sau :

  • Cho phép có một nhận định cụ thể về danh mục tín dụng của ngân hàng;
  • Phát hiện sớm các khoản tín dụng có khả năng bị tổn thất hay đi chệch hướng khỏi chính sách tín dụng của ngân hàng;
  • Có một chính sách định giá tín dụng chính xác hơn;
  • Xác định rõ khi nào cần sự giám sát hoặc có các hoạt động điều chỉnh khoản tín dụng và ngược lại.

Tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *